logo invisalign logo

ПОЗВЪНЕТЕ

COVID-19


30.01.2021

23.06.2020 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-0925-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 5593.00 лв, от които 4754.05 европейско и 838.95 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е да бъдат осигурени оперативен капитал за фирма ОРТО-ДЕНТ-АИППДП ЕООД, чрез които ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства, настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства за суровини и материали, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.