logo invisalign logo

ПОЗВЪНЕТЕ

Иновации


17.08.2021

Дигитална ортодонтия


Oртодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ разполага с последно поколение интраорален 3D скенер Medit i700, позволяващ заснемане на дигитални отпечатъци с максимално висока точност – 11 микрона. Специализираният софтуер за секунди генерира триизмерни модели на зъбите на пациента. Със специална програма се прави прецизен триизмерен анализ на захапката и дигитално  моделиране на индивидуални апарати - алайнери , съобразени с конкретните нужди на всеки пациент.


Съвременната ортодонтия върви ръка за ръка с иновативните дигитални  технологии. В нашата практика ние предлагаме висококачествени ортодонтски услуги, благодарение на комбинацията от високата академична подготовка на нашия специалист ортодонт, непрекъснатото обучение и усъвършенстване, богат клиничен опит,  задълбочени познания в областта на ортодонтската биомеханика и прилагане на най-съвременни  ноу-хау технологии.


COVID-19


23.06.2020

На 23.06.2020 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-0925-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 5593.00 лв, от които 4754.05 европейско и 838.95 лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е да бъдат осигурени оперативен капитал за фирма „Орто-Дент“ ЕООД, чрез които ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства за суровини и материали, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.