logo invisalign logo

ПОЗВЪНЕТЕ

Лични данни


Д-р Ханджийски е роден в град Благоевград, 1984г.


 1. Завършва с отличен медал Природо-Математическата Гимназия „Акад. Сергей Корольов“ 2002г.
 2. През същата година кандидатства в Медициски университет София и е приет с максимален бал за студент по специалностите „Медицина” и „Стоматология”. Избира да се посвети на Стоматологията. В процеса на обучение проявява задълбочен интерес към специалността "Ортодонтия".
 3. Завършва през 2008 г., като отличник на випуска, за което му е присъдена наградата " Златен Хипократ".
 4. През 2009 г. започва клинична ординатура по Ортодонтия към Факултета по Дентална Медицина на Медицински Университет гр. София.
 5. През 2012 се дипломира като специалист по Ортодонтия
д-р Иван Ханджийски

Професионална квалификация


 1. Магистратура по Дентална медицина в Стоматологичен Факултет при Медицински Университет, София, 2002- 2008 г.
 2. Завършва с пълно отличие, за което получава академичната награда на Медицински Унверситет София за изключителни научни постижения:  " Златен Хипократ"
 3. Специализация по Ортодонтия в Стоматологичен факултет при Медицински университет София, 2009 – 2012 г.
 4.  Придобива специалност Ортодонтия през 2012г.;
д-р Иван Ханджийски

Дипломи и отличия


 1. Лауреат на Националната Олимпиада по Биология 2002г.
 2. Лауреат на Националната олимпида по Химия 2002г.
 3. Участие на Междунарoдната Олимпида по Биология, Riga Latvia 2002.
 4.   Носител на наградата на Медицински Университет София   за изключителни академични постижения по време на магистратурата.  "Златен Хипократ", 2008 г. 
д-р Иван Ханджийски

Курсове и квалификации


 1. "Развитие на оклузията от раждане до възрастен" гр. София, Проф. Лаура Андреева, Катедра Ортодонтия, Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет София. 19.03.2011.
 2. "Проблеми на възрастовата ортодонтия и интердисциплинарно лечение на пациентите, Proff Vincent Kokich, USA. 17.09.2010 - 18.09.2010 г.
 3. "Application of the Myofunctional Appliances", Proff. Daniel Rollet, French Bioprogressive Society, France. 16.09.2011- 18.09.2011.
 4. "Control of High Angle Malloclusion" D-r Derek Mahony, Australia. 17.05.2012-20.05.2012.
 5. "Приложение на миниимплантите в ортодонтската практика" Proff. Birte Melsen, Dannemark. 15.09.2012.
 6. "Bioprogressive Therapy Philosophy, Wilson 3D orthodontic appliances" Lecture and Hands-On Course. Dr Nelson Oppermann, Brazyl. 02.03.2013-04.03.2013.
 7. "Microinplants in Orthodontics", Dr Martin Baxmann,Germany. 21.03.2015-22.03.2015.
 8. "Class II Treatment” Dr Martin Baxxmann, Germany. 21.03.2015-22.03.2015.
 9. "3D Winn Lingual Orthodontics The Next Generation. Treatment With Individual Lingual Braces" Proff. Dirk Wiechmann, Germany. 24.04.2015- 25.04.2015.
 10. "Immersion in Bioprogressive Therapy ” Dr Nelson Oppermann, Brazyl. 03.04.2017-04.04.2017.
 11. "Cranio-mandibular Disfunction - Diagnostics, Therapy And Rehabilitation" Proff. Dr Alladin Sabbah, Germany. 16.09.2017- 17.09.2017.
 12. Invisalign® Study Club . Case studies and Clin Check review step by step. Attachments and cuts analysis.Monitoring ongoing treatments" Dr. Dimitris Papageorgiou, Greece. 24.02.2018.
 13. "Seeking Efficient And Effective Dentofacial Orthopedics: Lessons Learned Along The Way" Proff. Dr James A. McNamara DDS, MS, PhD, USA. 15.09.2018.
 14. Invisalign® Study Club. SmartForce and ClinCheck®software features.Troubleshooting. Refinements. Patient selection. Practice organisation." Dr. Joanna Gidarakou, Greece. 13.04.2019.
 15. "Carriere 3D Motion Appliance. Application in Class I, II, and III cases. New generation SLX selfligating braces" Dr. Luis Carrière, DDS, MS, PhD, Spain. 28.09.2019.
 16. Invisalign® Course:"Vertical correction using Invisalign® clear aligners. Treatment of Deep Bite Cases - Useful Features and Tips " Dr. Dieter Brothag, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Germany. 09.11.2019.
 17. Invisalign® Course: "Antero-Posterior Correction: Tips and tricks for addressing A-P discrepancies, using Invisalign® clear aligners" Dr Mario Greco, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Italy. 12.11.2019
 18. Invisalign® Two Days Intensive Course by Dr. Joanna Gidarakou, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Invisalign® Speaker, Greece. 15 - 16 November 2019.
 19. Invisalign® Course: "Treating Children And Teenagers using Invisalign® clear aligners: Tips and tricks for addressing A-P discrepancies, using Invisalign® MA Feature" Proff. Dr Dr Simonetta Meuli, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics,European Invisalign Consultant, Italy. 21 November 2019.
 20. Invisalign® Course: "Vertical Dimension Correction." Dr Owen Crotty, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Cork, Ireland. 17 December 2019.
 21. Invisalign® Course: "In Practice Teen Workflow including Invisalign Treatment with Mandibular Advancement Features." 18 December 2019
 22. Invisalign® Course: "Personalized Continuing Invisalign Education. Efficiently Review ClinCheck Treatment Plans.Smart Force Features, Monitoring Skills" Dr Erico Pilapil , DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, USA. 08 February 2020
 23. "Medit Intraoral Scanning and Clinlux Cloud-based CAD Software. Digital Diagnostics, Orthodontic analyzis and Treatment Planning" Dr Armen Mirzayan, USA, 09-10 July , 2021
д-р Иван Ханджийски

Професионален опит


 1. Дипломиран специалист-ортодонт от 2012 г. със самостоятелна практика в гр. София, Студентски град и гр. Пловдив, Коматево.
 2. Консултант ортодонт в клиника MASTER DENT, от екипа на Д-р Татяна Тасева, гр. София.
 3. Консултант ортодонт в клиника за естетична стоматология “SMILE CLINIC”, гр. София.
 4. Консултант ортодонт в клиника SAGHIR DENT, гр. София.  
 5. Консултант ортодонт в Градска Стоматология гр. София.  
 6. Специализант по ортодонтия в Стоматологичен факултет при Медицински университет, София, 2009–2012г.
д-р Иван Ханджийски

За Практиката


Дигитална Ортодонтия, Иновации.


Ортодонтска клиника ОРТО-ДЕНТ разполага с последно поколение Интраорален 3D скенер Medit i700, позволяващ заснемане на дигитални отпечатъци с максимално висока точност – 11 микрона. Специализираният софтуер за секунди генерира триизмерни модели на зъбите на пациента, които позволяват прецизен триизмерен анализ на захапката и дигитално планиране и моделиране на индивидуални апарати , съобразени с конкретните нужди на всеки пациент.


Съвременната ортодонтия върви ръка за ръка с иновативните дигитални  технологии. В нашата практика ние предлагаме висококачествени ортодонтски услуги, благодарение на комбинацията от високата академична подготовка на нашия специалист ортодонт, непрекъснатото обучение и усъвършенстване, богат клиничен опит,  задълбочени познания в областта на ортодонтската биомеханика и прилагане на най-съвременни  ноу-хау технологии.


Д-р Ханджийски развива своята частна практика в гр. София, Студентски град и гр. Пловдив, Коматево от 2012 година. Съсредоточава се върху лечение на всички видове ортодонтски проблеми с Инвизалайн. Това е най-добрата в света система за прозрачни алайнери, подходяща за деца, тийнейджъри и възрастни.


Фокусира клиничните си интереси си към естетичните лечения с апарати запазващи дискретността на лечебния процес – системата прозрачни алайнери Инвизалайн.  привърженик е на лечение без вадене на зъби, използването на ортодонтски мини импланти (TADs) за постигане на място в зъбната дъга и предотваряване екстракцията назъби на зъби по ортодонтски показания; 


Материалите, който се ползват в ортодонтската практика на д-р Ханджийски са от доказани световни лидери на пазара. Ползваните най-често брекети и лепила са на фирмите Ormco брекети: Ice-inspire; , керамични брекети, конвенционални метални брекети на Ortho Organizers и на Unitec - 3M –USA, American Orthodontics и др. Непрекъснатото внедряване на иновативни технологии гарантира високо качество на предлаганите услуги.д-р Иван Ханджийски

Кабинет