logo invisalign logo

ПОЗВЪНЕТЕ

Автобиография


Д-р Ханджийски е роден в град Благоевград, 1984г.

Завършва с отличен медал Природо-Математическата Гимназия „Акад. Сергей Корольов“ 2002г. През същата година кандидатства в Медициски университет София и е приет с максимален бал за студент по специалностите „Медицина” и „Стоматология”. Избира да се посвети на Стоматологията. В процеса на обучение проявява задълбочен интерес към специалността "Ортодонтия". Завършва през 2008 г., като отличник на випуска. През 2009 г. започва клинична ординатура по Ортодонтия към Факултета по Дентална Медицина на Медицински Университет гр. София. През 2012 се дипломира като специалист по Ортодонтия.

д-р Иван Ханджийски

 

Професионална квалификация


1. Магистратура по Дентална медицина в Стоматологичен Факултет при Медицински Университет, София, 2002- 2008 г. Завършва с пълно отличие.

2. Специализация по Ортодонтия в Стоматологичен факултет при Медицински университет, София, 2009 – 2012 г.;

3. Придобива специалност Ортодонтия през 2012г.;

 

Дипломи и отличия


1. Лауреат на Националната Олимпиада по Биология 2002г.

2. Лауреат на Националната олимпида по Химия 2002г.

3. Участие на Междунарoдната Олимпида по Биология, Riga Latvia 2002г.

4. Носител на наградата на Медицински Университет София "Златен Хипократ", 2008 г. - отличие за изключителни академични постижения по време на магистратурата.

 

Курсове и квалификации


1. "Развитие на оклузията от раждане до възрастен" гр. София, Проф. Лаура Андреева, Катедра Ортодонтия, Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет София. 19.03.2011

2. "Проблеми на възрастовата ортодонтия и интердисциплинарно лечение на пациентите, Proff Vincent Kokich, USA. 17.09.2010 - 18.09.2010 г.

3. "Application of the Myofunctional Appliances", Proff. Daniel Rollet, French Bioprogressive Society, France. 16.09.2011- 18.09.2011

4. "Control of High Angle Malloclusion" D-r Derek Mahony, Australia. 17.05.2012-20.05.2012

5. "Приложение на миниимплантите в ортодонтската практика" Proff. Birte Melsen, Dannemark. 15.09.2012

6. "Bioprogressive Therapy Philosophy, Wilson 3D orthodontic appliances" Lecture and Hands-On Course. Dr Nelson Oppermann, Brazyl. 02.03.2013-04.03.2013

7. "Microinplants in Orthodontics", Dr Martin Baxmann,Germany. 21.03.2015-22.03.2015

8. "Class II Treatment” Dr Martin Baxxmann, Germany. 21.03.2015-22.03.2015

9. "3D Winn Lingual Orthodontics The Next Generation. Treatment With Individual Lingual Braces" Proff. Dirk Wiechmann, Germany. 24.04.2015- 25.04.2015

10. "Immersion in Bioprogressive Therapy ” Dr Nelson Oppermann, Brazyl. 03.04.2017-04.04.2017

11. "Cranio-mandibular Disfunction - Diagnostics, Therapy And Rehabilitation" Proff. Dr Alladin Sabbah, Germany. 16.09.2017- 17.09.2017

12. Invisalign® Study Club . Case studies and Clin Check review step by step. Attachments and cuts analysis.Monitoring ongoing treatments" Dr. Dimitris Papageorgiou, Greece. 24.02.2018

13. "Seeking Efficient And Effective Dentofacial Orthopedics: Lessons Learned Along The Way" Proff. Dr James A. McNamara DDS, MS, PhD, USA. 15.09.2018

14. Invisalign® Study Club. SmartForce and ClinCheck®software features.Troubleshooting. Refinements. Patient selection. Practice organisation." Dr. Joanna Gidarakou, Greece. 13.04.2019

15. "Carriere 3D Motion Appliance. Application in Class I, II, and III cases. New generation SLX selfligating braces" Dr. Luis Carrière, DDS, MS, PhD, Spain. 28.09.2019

16. Invisalign® Course:"Vertical correction using Invisalign® clear aligners. Treatment of Deep Bite Cases - Useful Features and Tips " Dr. Dieter Brothag, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Germany. 09.11.2019

17. Invisalign® Course: "Antero-Posterior Correction: Tips and tricks for addressing A-P discrepancies, using Invisalign® clear aligners" Dr Mario Greco, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Italy. 12.11.2019

18. Invisalign® Two Days Intensive Course by Dr. Joanna Gidarakou, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Invisalign® Speaker, Greece. 15 - 16 November 2019

19. Invisalign® Course: "Treating Children And Teenagers using Invisalign® clear aligners: Tips and tricks for addressing A-P discrepancies, using Invisalign® MA Feature" Proff. Dr Simonetta Meuli, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics,European Invisalign Consultant, Italy. 21 November 2019

20. Invisalign® Course: "Vertical Dimension Correction." Dr Owen Crotty, DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, Cork, Ireland. 17 December 2019

21. Invisalign® Course: "In Practice Teen Workflow including Invisalign Treatment with Mandibular Advancement Features." 18 December 2019

22. Invisalign® Course: "Personalized Continuing Invisalign Education. Efficiently Review ClinCheck Treatment Plans.Smart Force Features, Monitoring Skills" Dr Erico Pilapil , DDS, Dip. Ortho, Specialist in orthodotics, USA. 08 February 2020

 

Професионален опит


1. Дипломиран специалист-ортодонт от 2012 г. със самостоятелна практика в гр. София, Студентски град и гр. Пловдив, Коматево

2. Консултант ортодонт в клиника MASTERDENT, от екипа на Д-р Татяна Тасева, гр. София

3. Специалист по дентална медицина в Градска Стоматология гр. София, с преобладаваща насоченост към специализирана ортодонтска дейност 2009-2012г.

4. Специализант по ортодонтия в Стоматологичен факултет при Медицински университет, София, 2009–2012г.

 

За Практиката


Д-р Ханджийски развива своята частна практика в гр. София, Студентски град и гр. Пловдив, Коматево от 2012 година.

Фокусира клиничните си интереси си към на безекстракционната терапия, използването на ортодонтски мини импланти (TADs) за постигане на място в зъбната дъга и предотваряване ваденето на зъби по ортодонтски показания; естетичните лечения с апарати запазващи дискретността на лечебния процес – системата прозрачни алайнери Invisalign®.

Материалите, който се ползват в ортодонтската практика на Д-р Ханджийски са от доказани световни лидери на пазара. Ползваните най-често брекети и лепила са на фирмите Ormco брекети: Ice-inspire; , керамични брекети, конвенционални метални брекети на Ortho Organizers и на Unitec - 3M –USA, American Orthodontis и др. Непрекъснатото внедряване на иновативни технологии гарантира високо качество на предлаганите услуги.

Различните фирми предлагат брекети с различен дизайн и различни стойности заложени в слота, но избора им за конкретния пациент е задача на ортодонта. Винаги в избора водещо е ефективността на апарата и комфорта на пациента. Лепилата в ортодонтската практика са химио и фотополимеризиращи, но общото между тях е, че съдържат и отделят флуорни йони, които предпазват зъбите от развитие на кариес.

Кабинет